ค่ายที่สร้างสรรค์ กิจกรรมต่างๆมากมายเกี่ยวกับการแพทย์ ที่จัดขึ้นให้กับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมปลาย จัดขึ้นโดยนิสิตนักศึษาร่วมกับบุคลการของหลักสูตรชีวภาพการแพทย์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์